Znáte „oficiální“ cenu vaší práce? Platové tabulky 2019

„Hmmm, tak to se mě netýká“…ale pozor, než článek zavřete…i pokud pracujete v soukromém sektoru, není od věci orientovat se, jakou má „oficiální“ cenu vaše profese či příbuzný obor a jak se „cení“ roky praxe nebo vzdělání.

Platové tabulky se každý rok mění. Podívejte se, jaká bude situace od ledna 2019…

Uvedené mzdy jsou uvedeny v hrubé mzdě. 


VZDĚLÁNÍ

Ve státním sektoru hraje vzdělání velmi důležitou roli. Možná víc, než bychom si chtěli připustit… Podle vzdělání se orientuje vaše možnost postoupit do vyšší platové třídy.

  • ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ –  týkají se vás pouze první dvě platové třídy.
  • STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ BEZ VÝUČNÍHO LISTU NEBO MATURITY – týká se vás i třetí platová třída.
  • STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S „VÝUČÁKEM“ – vás dostane na 4. i 5. platovou třídu.
  • STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU – otevírá dveře až po 9. platovou třídu.
  • VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ – týkají se vás 9. a 10. platové třídy.
  • BAKALÁŘ – můžete dosáhnout až na 12. platovou třídu
  • MAGISTERSKÝ TITUL – týkají se vás všechny platové třídy včetně té nejvyšší 16. platové třídy.

Platové třídy státních zaměstnanců jsou díky různým vlivům na ekonomiku opět o něco poupravené, některé profese se dokonce pohnuly o tabulku „výš”. V platových tabulkách se objevuje pojem platový stupeň. To je délka praxe v daném oboru, díky které dostáváte úměrně vyšší plat. Praxe se započítává různě a zajišťuje, že nastoupit jako zkušený pracovník v oboru s sebou přináší lepší nástupní plat, než být čerstvým absolvent vysoké školy.

VEŘEJNÝ SEKTOR

Tato tabulka se týká všech pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Je zde například nezdravotnický personál (jako například zubní technici) ve většině zdravotnických zařízeních. Dále jsou zde třeba kuchaři, uklízeči, vrátní nebo pracovníci v příspěvkových organizacích.

Platové tabulky 2019 pro veřejný sektor

TABULKA 2

Do této tabulky podle nového návrhu nařízení vlády spadají zaměstnanci, kteří jsou:

  • uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  • úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  • zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  • zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
  • zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky.

Platové tabulky 2019 pro státní zaměstnance

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SEKTOR

Sem spadají zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách nebo pracovníci v sociálních službách,

Sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociální pracovníci u poskytovatele zdravotních služeb.

Platové tabulky 2019 státní a zdravotnický sektor

LÉKAŘI A ZUBAŘI

Platové tabulky 2019 pro lékaře a zubaře

PEDAGOGOVÉ

Platové tabulky 2019 učitele a pedagogické pracovníky

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů